Garantiebepalingen

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten zolang het normaal wordt gebruikt. Voor sommige producten geldt ook een eigen/fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

De wettelijke garantie is daarnaast in tegenstelling tot in Nederland wel aan een termijn gebonden en dit kan verschillen per land. Hierover dient tevens geïnformeerd te worden. Hieronder staat de garantietermijnen van de wettelijke garantie per land vermeld. 

In Duitsland geldt een verplichte wettelijke garantietermijn van 2 jaar.

In België geldt een verplichte wettelijke garantietermijn van 2 jaar.

Fabrieksgarantie

Alle producten van DOUXE worden met de grootst mogelijke zorg en expertise door vakkundige mensen gemaakt. Ieder product wordt grondig gecontroleerd en voldoet aan strenge kwaliteitsrichtlijnen en duurzaamheidseisen. Mocht zich desondanks toch een klacht voordoen ten gevolge van materiaal-, constructie- of fabricagegebreken, dan neemt DOUXE de verantwoordelijkheid en biedt een Store Credit aan, vervangt of herstelt het product conform de garantiebepalingen. Een DOUXE Store Credit is een ‘winkeltegoed’ die te besteden is bij DOUXE.

Vanwege waardevermindering en normale slijtage neemt de hoogte van de Store Credit aan de koper telkenjare af. Als bewijs van aankoop is de oorspronkelijke factuur of ander bewijs van levering van DOUXE vereist.

Boxsprings en matrassen

Op boxsprings en matrassen is standaard garantie van toepassing. Vanwege waardevermindering en normale slijtage neemt vanaf het 2e jaar de waarde van de Store Credit aan de koper jaarlijks af en daarmee de eigen bijdrage van de koper toe. De eigen bijdrage van koper vindt plaats op basis van onderstaande tabel. Eventuele transportkosten kunnen aan koper in rekening gebracht worden.

Tijdsverloop         eigen bijdrage koper

Jaar 1                    0% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 2                    25% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 3                    50% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 4                    75% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 5                    garantie wordt vervangen door service

Op boxspring- en matrasinterieur wordt 15 jaar volledige garantie op breuk van stalen veren gegeven.

Topdekmatrassen en dekbedden

Op topdekmatrassen en dekbedden is standaard garantie van toepassing. Vanwege waardevermindering en normale slijtage neemt vanaf het 2e jaar de waarde van de Store Credit aan de koper jaarlijks af en daarmee de eigen bijdrage van de koper toe.  De eigen bijdrage van koper vindt plaats op basis van onderstaande tabel. Eventuele transportkosten kunnen aan koper in rekening gebracht worden.

Tijdsverloop         eigen bijdrage koper

Jaar 1                    0% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 2                    50% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 3                    75% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 4                    garantie wordt vervangen door service

Bedlinnen en badlinnen

Op bed- en badlinnen is standaard garantie van toepassing. Vanwege waardevermindering en normale slijtage neemt vanaf het 2e jaar de waarde van de Store Credit aan de koper jaarlijks af en daarmee de eigen bijdrage van de koper toe.  De eigen bijdrage van koper vindt plaats op basis van onderstaande tabel. Eventuele transportkosten kunnen aan koper in rekening gebracht worden.

Tijdsverloop         eigen bijdrage koper

Jaar 1                    0% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 2                    50% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 3                    garantie wordt vervangen door service                    

Kussens

Op kussens is standaard garantie van toepassing. Vanwege waardevermindering en normale slijtage neemt vanaf het 2e jaar de waarde van de Store Credit aan de koper jaarlijks af en daarmee de eigen bijdrage van de koper toe. De eigen bijdrage van koper vindt plaats op basis van onderstaande tabel. Eventuele transportkosten kunnen aan koper in rekening gebracht worden.

Tijdsverloop         eigen bijdrage koper

Jaar 1                    0% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 2                    50% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 3                    garantie wordt vervangen door service                    

Elektrische motoren

De elektrische motoren zijn volledig onderhoudsvrij en is de standaard garantie van toepassing. Vanwege de waardevermindering en normale slijtage neemt vanaf het 3e jaar de waarde van de Store Credit aan de koper jaarlijks af en daarmee de eigen bijdrage van de koper toe. De eigen bijdrage van koper vindt plaats op basis van onderstaande tabel. Eventuele transportkosten kunnen aan koper in rekening gebracht worden.

Tijdsverloop          eigen bijdrage koper

Jaar 1                    0% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 2                    0% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 3                    25% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 4                    50% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 5                    75% van de oorspronkelijke factuurwaarde

Jaar 6                    garantie wordt vervangen door service

DOUXE behoudt zich te allen tijde het recht voor de koper een passende oplossing aan te bieden die kan bestaan uit herstel of vervanging van desbetreffend of gelijkwaardig model. 

Transportkosten in het buitenland worden altijd in redelijkheid en in overleg met koper in rekening gebracht. Deze standaard garantiebepalingen zijn ook van toepassing indien door DOUXE erkende dealers het betreffende product is verkocht mits diens naam, adres en datum op de originele factuur staat vermeld.

Uitsluitingen

Voor alle producten geldt dat schade als gevolg van oneigenlijk, onoordeelkundig gebruik, beschadiging door opzet, door nalatigheid, onvoldoende zorg voor geleverde zaken alsmede slijtage door normaal gebruik niet onder garantie vallen. Garantie geldt niet voor producten die onjuist zijn opgeslagen, aangepast of op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakmiddelen zijn gereinigd of ge(de)monteerd. Producten die opgeslagen zijn in de buitenlucht of in een vochtige omgeving geplaatst zijn vallen niet onder de garantie. Deze garantie dekt geen indirecte of incidentele schade. Om aanspraak op de garantie te kunnen maken dienen de specifieke onderhoudsvoorschriften voor elk product te worden gevolgd.